Obchodné podmienky

 
 
 
  • +421 948 878 331
  • info@koracell.sk
 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 
Obrázok
banner-ochrana-osob-udajov.JPG
 
 

Obchodné podmienky - koracell.sk

                             
OBCHODNÉ PODMIENKY


pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.koracell.sk

                                                          
Prevádzkovateľ obchodu je firma:

ABENYS s.r.o.
Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, SR
IČO: 35 763 931            IČ DPH: SK2020273959        firma je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okres. súdu Trnava, oddiel Sro , vložka 25695/T-Zbl     

e-mail: info@abenys.sk, tel. č.: 0948 878 331
_________________________________________________________________________________

      Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ (kupujúci s IČO), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

  1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci s IČO - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalšieho predaja, či obchodovania s nimi.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.koracell.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". Po ukončení nakupovania skontroluje obsah košíka a prejde "Objednať tovar", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby, dopravy apod.), ak má zákazník záujem o registráciu či odber noviniek, zaškrtne svoju slobodnú voľbu v objednávkovom formulári. Registrácia a odber noviniek však nie je podmienkou. Po výbere spôsobu doručenia je zákazníkovi hneď zobrazená celková suma objednávky. Kliknutím na tlačítko "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby" zákazník potvrdí objednávku a odošle ju predávajúcemu.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. (ich znenie je uvedené v košíku pred odoslaním objednávky). Obchodné podmienky
a formulár na odstúpenie od zmluvy dostane kupujúci spolu s potvrdzujúcim mailom o prijatí objednávky do mailu.

Prijatie objednávky je automaticky odoslané na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Pri neúplnom zadaní kontaktu na kupujúceho ( neúplné meno a priezvisko, adresa, neplatný e-mail alebo telefónne číslo) predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak nie je možné chýbajúce údaje doplniť, predávajúci na základe predpokladu že objednávku nebude možné doručiť, môže prijatú objednávku zrušiť.

Objednávku je až do jej odoslania možné meniť telefonicky alebo mailom, na potvrdenie zmeny je však nevyhnutný potvrdzujúci e-mail druhej strany. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán. Podmienky zrušenia zmluvy sú popísané v odseku Storno objednávky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 

3. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

Konečná cena objednávky je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...).
Spotrebiteľ pred odoslaním objednávky musí potvrdiť, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a s tým, že za svoju objednávku bude musieť zaplatiť cenu uvedenú pri objednávaní „objednávka s povinnosťou platby“

V prípade chyby softwaru - zjavnej chyby v cene tovaru (pokiaľ  nie je u daného tovaru v názve uvedené, že je to „mimoriadna zľava" alebo "akcia"), ktorá je viditeľne nižšia ako cena rovnakého alebo podobného produktu na trhu, predávajúci je povinný kupujúceho o vzniknutej situácii informovať, a poskytnúť mu dodatečné informácie
o cene produktu, prípadne návrh možnosti dodania náhradného tovaru v podobnej cene. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 

4. Platobné podmienky

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť:

  • dobierkou                + 0,60€  príplatok      
  • prevodom na účet      0 €
  • vkladom na účet     FIO banka pobočka Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Poprad , Trenčín, Trnava, Prešov, Nové Zámky… viac info o pobočkách: www.fio.sk

    Č. účtu je  2800380469/8330 účet je vedený vo FIO banke v €

 pri platbe prevodom a vkladom je expedícia predĺžená o čas potrebný na pripísanie platby na účet a jeho spárovanie s objednávkou. Obvykle je to 1-2 prac.dní.

Personalizovaný tovar, teda tovar s vlastným textom či fotkou vyrábame a posielame len po úhrade na bankový účet, teda platba dobierkou nie je možná. Rovnako sa na neho podľa Zákona č.102/2014 Z.z. nevzťahuje možnosť odstúpenia od zmluvy vzhľadom na povahu  tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa .
 

5. Dodacie podmienky

Doprava je zabezpečovaná kuriérskou spoločnosťou UPS , Slovenskou poštou alebo doručením
na pobočky Zásielkovne –  Z-POINTOsobný odber na adrese e-shopu nie je možný. 

Všetky objednávky prijaté do 15.00 hod. v pracovný deň sú expedované v ten istý deň.
V prípade, že tovar z nejakéhoo dôvodu predajca nedokáže expedovať, kupujúci je bezodkladne informovaný mailom alebo telefonicky.

Zásielkovňa - 1,90 €   doručenie zásielky na niektorú pobočku  Zásielkovne do 3 prac.dní
od odoslania zásielky predávajúcim

Slovenská pošta - balík na poštu - 2,40 €  doručenie zásielky poštu (podľa udaného PSČ v objednávke) do 2 prac.dní od odoslania zásielky predávajúcim

Slovenská pošta - balík na adresu - 2,90 €  doručenie zásielky na zadanú adresu v objednávke nasledujúci prac.deň od odoslania zásielky predávajúcim

Kuriér UPS - 3,40 €   doručenie zásielky na zadanú adresu v objednávke nasledujúci prac.deň
od odoslania zásielky predávajúcim

K cene dopravy sa v prípade platby na dobierku pripočíta ešte dobierkový poplatok 0,60€
                                                                                                       všetky ceny sú uvedené s DPH

        Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravnou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho a s tým spojeným predĺženým doručovaním .

       Dostupnosť tovaru uvedená na webových stránkach je informačná.
Tovar s dostupnosťou skladom je pripravený hneď na odoslanie, v prípade vypredania tovaru  alebo pri podozrení na chybný tovar môže predávajúci objednávku zrušiť, o čom je ale zákazník bezpodmienečne mailom alebo telefonicky informovaný, prípadne je mu ponúknutý podobný tovar.
Tovar s dostupnosťou na objednávku je odoslaný max. do 7 pracovných dní, v prípade, že je dĺžka dodania niečím obmedzená, zákazník je bezpodmienečne informovaný mailom alebo telefonicky.

Objednávky prijaté po 15.00 hod sú spracované nasledujúci pracovný deň.

O odoslaní zásielky je zákazník informovaný v deň odoslania mailom s informáciami o doručení.
 

6. Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu - či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade
o prevzatí tovaru.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, ak je zásielka viditeľne porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravnou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho a s tým spojeným predĺženým doručovaním .
 

7. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 
Spotrebný materiál (toner, batérie, napájací AC adaptér,…) má životnosť 6 mesiacov.
Záručný list v plnej miere nahrádza doklad o kúpe.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.
Viac k záruke nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.  

8. Reklamácia a jej uplatnenie

  • Viac nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti,
ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu : ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 3,
929 01 Dunajská Streda                    Prípadné info k Vašej reklamácii píšte:  reklamacia@abenys.sk

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi mailom oznámiť, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.    
mail:  reklamacia@abenys.sk

9. Storno objednávky

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby expedovania tovaru, o čom
je spotrebiteľ informovaný na email, ktorý zadal pri objednávaní. Objednávku je možné stornovať
e-mailom alebo telefonicky.

e-mail: storno.objednavky@gmail.com  
            stačí napísať:  Prosím storno objednávky: číslo Vašej objednávky

Predávajuci má právo zrušiť objednávku, v prípade že údaje o kupujúcom su neúplné a nespĺňajú kritériá pre doručenie a vystavenie daňového dokladu ( meno, priezvisko a adresa). Taktiež ak sa mail vráti jako nedoručený – chybne zadaný a na telefónny kontakt zákazník nereaguje ( zákazníka predávajúci kontaktuje z telefónneho čísla 0948 878 331 ) teda je predpoklad, že zásielku nebude možné doručiť, kdeže zákazník o doručení zásielky nebude informovaný.

Zrušenie objednávky predávajúcim je možné v prípade, že tovar je vypredaný, a nie je možné ďalšie doobjednanie u dodávateľa do určitého termínu, doobjednanie  tovaru je nemožné z dôvodu ukončenia jeho výroby, v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, zapríčinenej technickou chybou softwaru (pokiaľ  nie je u daného tovaru v názve uvedené že je to „mimoriadna zľava" alebo "akcia") , predávajúci je povinný kupujúceho o vzniknutej situácii informovať, a poskytnúť mu dodatečné informácie o cene produktu, prípadne návrh možnosti dodania náhradného tovaru v podobnej cene. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 

10. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.
Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť
s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou 
hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, 
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 


V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu a to prevodom na účet, ktorý spotrebiteľ
v odstúpení od zmluvy uviedol. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
(Najlacnejší spôsob doručenia je doručenie na Zásielkovňu pri platbe bankovým prevodom – 1,90€ )

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie
od zmluvy ktorý zákazník po objednaní tovaru dostane do mailu uvedeného v objednávke spolu s potvrdením objednávky a obchodnými podmienkami  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@abenys.sk  alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: ABENYS s.r.o.  Žitnoostrovská 3, 929 01 Dunajská Streda. /odporúčame doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní v prípade straty doručovateľom /   

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

 

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním
a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@abenys.sk . Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí, aby mu predávajúci poslal na jeho email informácie o stave objednávky a ich zmenách, po prípadne dotazník spokojnosti.
Rozosielanie informačných reklamných mailov – tzv.newsletterov - informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach, a pod. zákazník odsúhlasí  podľa svojej vôle v nákupnom košíku, alebo priamo vyplnením formulára na odber newletterov.Súhlas podľa predchádzajúcej vety môže kupujúci kedykoľvek odvolať na email info@abenys.sk.

12. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava, telefón: 033 / 551 26 89, email tt@soi.sk

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.koracell.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.6.2014.
Zmeny v obchodných podmienkach:
1.    Dňa 14.1.2015 zmena dopráv a ich cien – ostatné ostavá bez zmeny
2.    Dňa  26.1.2015 doplnenie informácií o storne objednávky – ostatné ostáva bez zmeny
3.    Dňa 19.4.2016 doplnenie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na info@abenys.sk  alebo  0948 878 331
e-shop  www.KORACELL.sk je samostatný projekt internetového domu www.ABENYS.sk, všetky kontakty uvedené na www.ABENYS.sk  sú platné aj pre e-shop KORACELL.sk, informácie o  objednávkách a reklamáciách Vám vedia poskytnúť aj na týchto kontaktoch.


STIAHNUŤ OBCHODNÉ PODMIENKY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia