Ochrana osobných údajov

 
 
 
  • +421 948 878 331
  • info@koracell.sk
 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 
Vaše osobné udaje sú u nás v bezpečí
banner-ochrana-osob-udajov.JPG
 
 

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky www.koracell.sk je firma Abenys s.r.o., Žitnoostrovská 3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 763 931, IČ DPH: SK2020273959. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,oddiel Sro , vložka 25695/T-Zbl a je vedená na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom 201404247.
 Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a hneď na začiatku prehlasujeme,
že údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím osobám.


 

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby spojené s dodaním Vašej objednávky, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. 

Nákup v našom obchode nie je podmienený registráciou.  

Registráciou získavate iba jednoduchý prístup k svojmu zákazníckemu účtu, v ktorom prehľadne vidíte svoje objednávky, prípadne reklamácie. Registrácia je dobrovoľná.

Pri vytvorení objednávky alebo registrácie požadujeme tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny / voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)   V prípade, že nechcete uviesť svoju adresu, nechajte si poslať balík do práce alebo na svoju poštu - využite možnosť dopravy Slovenská pošta Balík na poštu.

e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami - mail o prijatí a mail o odoslaní objednávky)

telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami, pri doručení kuriérom je nevyhnutný) 

- ak nakupujete ako firma : obchodný názov, IČO a IČ DPH (potrebné údaje pre vystavenie faktúr)

Pri registrácii ani pri objednávke nie je potrebný žiadny údaj o bankovom účte, rodnom čísle alebo inom osobnom údaji.

 

Prehlásenie:

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu firma ABENYS s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získaných registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu , nakladá v zmysle „ Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie povinnosť neposkytnutia získaných údajov tretej strane. Výnimkou je prepravná služba, podľa Vašeho výberu, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne doručenie Vašej objednávky. Údaje pre doručenie sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Podľa § 20 ods.3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.


Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnostného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia